Årsmøte i Fotballgruppa 2014

Postet av Sylling Idrettsforening den 14. Sep 2014

Invitasjon til Årsmøte i Fotballgruppa 2014
Mandag 17.2 klokken 19:00 på Skolekjøkkenet, Sylling Skole.Her finner du Innkalling Årsmøte fotballgruppa

-Dagsorden
-Åpning
-Godkjenning av dagsorden
-Godkjenning av innkalling
-Valg av møteleder
-Valg av møtesekretær
-Valg av to til å signere protokoll
-Årsmelding
-Regnskap
-Budsjett
-Valg
-Eventuelt

Dersom det er saker dere ønsker skal tas opp på årsmøtet må dette meldes til
Narve Holmen innen 3. februar.
E-post: narve.holmen@lantmannen.com
Telefon: 982 88 645

Invitasjon til Årsmøte i Fotballgruppa 2014
Mandag 17.2 klokken 19:00 på Skolekjøkkenet, Sylling Skole.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.