HVORDAN BLI MEDLEM I KAJAKKGRUPPA?
Dette er en undergruppe av Sylling I.F, du må derfor være medlem av hovedforeningen.
Under fanen "Bli medlem" søker man opp Sylling IF og den undergruppen man ønsker å være medlem av.
Den som sitter som medlemsansvarlig i klubben mottar melding om registreringen.
Du kan også klikke her om du ønsker å bli medlem av kajakkgruppa: BLI MEDLEM

Aktivitetsgebyr: 

Aktivitetsgebyr kajakkgruppa er for tiden kr 300 pr. år (enkeltmedlem/familiemedlemskap).

Dette betales til konto nr 0532 39 04091 (Sylling I.F. kajakkgruppa) 


Kjøp av nøkkel til kajakknaustet
Etter at du/dere har fått opplæring, gjennomgang av bruk av utstyr som er til utlån, og har satt deg inn i sikkerhetsreglene,
kan du kjøpe nøkkel. Nøkkelen skal leveres tilbake dersom medlemskapet ikke opprettholdes.
Voksne medlemmer som ønsker nøkkel til naustet kan kontakte Frances Lûtken, Tel.: 975 57 845.
Nøkkel koster kr 400, betales til kontonr 0532 39 04091
Husk det følger ansvar med å eie nøkkelen!


Båtplass

Båtplass til private kajakker: Dersom det er ledig plass kan båthussjefen dele ut båtplass for sesongen.  
Båter som vi ser blir lite brukt vil få plass på loftet.


Sikkerhet
Ved å betale aktivitetsgebyret har du lest og akseptert reglene som er oppslått i kajakknaustet. De viktigste er:
- Det padles på eget ansvar!
- Bruk bare eget utstyr eller utstyr merket med Sylling I.F.
- Av sikkerhetsgrunner padler vi alltid langs land.
- Barn skal alltid bruke vest, voksne dersom forholdene tilsier det.

LES MER DETALJERT OM VÅRE SIKKERHETSREGLER HER