Politiattest for Idrettslag
Krav om politiattest i Sylling IF.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Sylling IF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
For å kunne søke om politiattest må du ha mottatt et skjema som heter 'Bekreftelse på formål' - dette skjemaet skal fylles ut av idrettsforenningen, og du får dette ved å kontakte styrets sekretær, kontaktdetaljer finnes på denne linken

Den ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest . Her følger informasjon om hvordan du gjør det.


 1. Logg inn på denne linken
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

 2. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
  Spørsmål om formål retter du til den som krever politiattesten - da vil du få tilsendt et skjema fra styrets sekretær.

 3. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
  -
  Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).


Link til Politiet's informasjonsside