VEDTEKTER FOR SYLLING IF


Lov Sylling IF, godkjent i hovedstyret 2.3.2020


Se vedlegg:lovnorm-for-idrettslag med endringer 23.10.19 godkjent i hovedstyret 2.3.20.pdf