Klubbens historie

I 1888 stiftes Liers første idrettslag – Lier Skiløberforening, som ble inndelt i roder –deriblant Sylling. I 1906 blir Tronstad Skiløberforening stiftet. Denne klubben levdeparallelt med Sylling IF frem til ca 1950. Det tredje idrettslaget i Lier ser dagens lys i1907 – Øvre Lier Skiløberforening. Vi vet lite om dette, men det tyder på at de haddeSylling som sin hovedbase. Etter noen år skiftet den navn til Ø. Lier Idrettsforening, menvar fortsatt en spesialklubb for ski. Klubben ble nedlagt da Sylling IF ble stiftet. Rettereer det kanskje å si at Ø. Lier Idretsforening forandret navn til Sylling I.F og tok oppfotball på sitt program.

Den 29. november 1927 samles all idrettsaktivitet (ski og fotball) under sammen fane. SyllingI.F blir født.

Fotballen startet med en gjeng med unggutter som samlet seg rundt sin nye interesse,fant på et navn og improviserte noen kamper – den først i 1918. Fotballen ble svært løstorgansert i tiåret 1918-1928. Dette kan trygt kalles fotballens etableringstiår. Først kaltede laget sitt Star. Litt senere kalte de laget Freidig, for så å bli en del av Sylling IF i1927.

Utover i 30 årene ble det også syslet litt med friidrett. Det gikk mest i sprintløp, høydeog lengdesprang, samt terrengløp – i de første årene svært uformelt. Litt senere, midt i50 åra kom friidretten for alvor, med aktive og dyktige folk som representerte klubbenmed bravùr.

Etter krigen var folk sugne på idrett, og det ga seg raskt utslag i stor aktivitet.Klubbhuset m/dansegulv ble utbygd og forbedret. I tilknytning til dette anlegget bleSylling Sommerteater i regi av Sylling I.F viten kjent.

Rundt 1950 årene ble en ny idrettsgren introdusert med brask og bram – nemlighåndball. Det varte ikke lenge før Syllingdamene ble kretsmestere – med flererepresentanter på kretslaget. På 70-tallet ble håndballen innendørsidrett og mange avSylling sine aldersbestemte lag hevder seg helt i toppen , til tross for at det da ikkefantes hall.

På 70 tallet, blir en helt ny gren tatt opp i programmet, nemlig kajakk. I 1983 blekajakk-naustet bygd.

I 1981 ble Kanada Rundt arrangert for første gang. Dette var samme året som det første Oslo Maraton og det første Sentrumsløpet. I tillegg til hovedløpet på 12 km kom det en kort løype på 6 km i 1998, trimklasse i 1986 og Syllingløpet 1997.Gateløpet arrangeres den dag i dag og dette kan du lese mer om HER: KANADA RUNDT.

På 90-tallet ble Allidretten en egen gruppe i Sylling I.F. Dette var organisert allsidigtrening/lek for barn fra 5-10 år. I dag gjelder  tilbudet  barn ned til 3 år.

På 2000 tallet ble Volleyballgruppa startet.

i 2003 ble den nye Syllinghallen åpnet. Hele bygda var møtt fram for å ta det nye anlegget i bruk. Dagen var spekket med kultur og idrett, og for mange av de yngre, var det nok uvant med fulle tribuner.

I 2007 ble enda en gren tatt opp i programmet – Spinninggruppa. De eier egne sykler ogdisponerer et rom i hallen, hvor det avvikles spinningtimer flere ganger i uka påkveldstid.

I 2014 fikk Sylling IF en særdeles overraskende og gledelig overrekkelse av penger fra Valstadhaug Barnehage. Denne barnehagen var foreldredrevet og skulle legges ned. I den forbindelse skulle kapital deles ut. Vi fikk kr 100.000,- til løypemaskin og med tillegg av kr 15.000,- fra Lierstøtten og egne midler kjøpte Sylling IF i 2014 en Skjeldalfres som henger bak traktoren. Norske Salater AS stiller med traktor og vi har fått kjettinger av Felleskjøpet. Kjøringen blir gjort på dugnad. Dette har medført flotte løyper, også med mulighet for skøyting rundt på jordene i Sylling. Det er observert folk i løypene til alle døgnets tider, til og med hodelykt.

Sommeren 2015 fikk Sylling IF etter iherdig dugnadsinnsats et nytt kunstgressanlegg.