Bruk av bilder av barn i idrett på nettet
Dette er et tema vi må behandle med varsomhet, og her bør alle vise fornuftig nettvett. Det er visse regler man må følge, og nedenfor finner dere en link som gir mye nyttig informasjon.

Man skal ha innhentet godkjennelse for bruk av bilder av barn før de legges ut på nettet - VÆR VARSOM plakaten fra Norsk Presseforbund gir også klare retningslinjer.

Se denne linken fra Norges Idrettsforbund for mere informasjon.