Informasjon om Allidretten

INFORMASJON

Allidretten i Sylling startet i 1993, som undergruppe av Sylling IF. Det er i dag ca. 100 unger som er med på barneidrett i Sylling – fordelt på 6 grupper fra 3 til 10 år. Gruppene trener 1 time i uka.

ORGANISERING 

Allidretten har en arbeidsgruppe bestående av leder, økonomiansvarlig og sekretær. Det avholdes omlag 2-3 gruppemøter og 3 trenermøter pr. år. 

Sesongen starter medio september og avsluttes ca. 10. mai m/Kanada Rundt. Hver gruppe organiserer jule- og sommeravslutninger for sine grupper (aking, bålbrenning, skogsturer, etc.).

Aktivitetene avholdes i forbindelse med Sylling Skole/Syllinghallen og områdene rundt. Noen aktiviteter foregår også andre steder, varierende fra år til år. Allidretten disponerer garderobe 1, 2 og 3 i Syllinghallen.

Hver gruppe (årskull) består ca. 15-30 unger, avhengig av kullets størrelse. Antall trenere varierer med gruppestørrelsen for å få nødvendig trygghet og fleksibilitet, normalt er det 3-5 trenere fra foreldregruppen. 

Allidretten har treningstid tirsdager fra kl.17.00-19.00 for barn fra 3 år og t.o.m. 1.klasse, og onsdager fra kl.18.00-20.00 for 2.klasse og oppover. 

Gruppene lager egne halvårsplaner. Aktivitetene er allsidige og består av både inne- og uteaktiviteter, for de eldste gruppene rettes aktiviteten noe mer inn mot de særidrettene Sylling IF har.

Unger som går ut av 2. klasse får tilbud om å være med i aktivitetsserien i fotball – vår og høst. Unger som går ut av 3. klasse får tilbud om å være med i aktivitetsturnering i håndball før og etter jul.

Siste år i allidretten får man prøve seg i for eksempel slalåm, klatring, judo, taekwondo, golf eller liknende. 


TRENER / TRENERREKRUTTERING / KOMPETANSE

Ved påmelding hver høst har foreldre mulighet til å krysse av om de ønsker å være trener. I tillegg blir det brukt en del ”jungeltelegraf”-metodikk – hvem kjenner noen som kunne tenke seg å trene/leke.

Trenere får redusert aktivitetskontingent for sine barn, dette er betalingen for å være tilstede å ha det gøy med sine og andres barn en time i uken. Det tilbys kurs, bl.a. barneaktivitetslederkurs og ide-kurs. Kursene dekkes av klubben og alle trenere oppfordres til å gjennomføre dette i løpet av de første årene som trener.

Vi har sosiale tilstelninger for trenere og arbeidsgruppen. Hvert år samles vi til julebord og sommeravslutning. Dette er med på å skape en god trivsel.

I slutten av august har vi en samling i Syllinghallen for å få nye ideer. Her har vi ofte med en instruktør fra Buskerud Idrettskrets eller en annen ressursperson som kan inspirere. 

ØKONOMI

Allidretten har egen økonomi og Sylling IF følger NIFs bestemmelser vedr. barneidrett, derfor har vi i de siste årene fått ekstra tilskudd fra kommunen. I tillegg har vi fått midler fra Buskerud Idrettskrets til utdanning og utstyr.

Alle aktive barn må være medlem av Sylling IF og medlem av undergrupper Idrettsskole. Det sendes ut aktivitetsgebyr på kr. 450,- per barn i september.

Foreldreinformasjon Allidretten