HVORDAN BLI MEDLEM I KAJAKKGRUPPA?

Dette er en undergruppe av Sylling I.F, du må derfor være medlem av hovedforeningen.
For å bli medlem må du melde deg inn via https://minidrett.nif.no/
Her logger man seg inn med tidligere mottatt passord eller oppretter ny bruker. Fødselsnummer kreves.

Under fanen medlemskap søker man opp Sylling IF og den undergruppen man ønsker å være medlem av.
Den som sitter som medlemsansvarlig i klubben mottar melding om registreringen.Formann i kajakkgruppa: Arild Pedersen Tel.: 404 02175, 32 85 61 95
Kasserer: Morten Karlsen Tel.: 9064 6879
Båthussjef: Ole Kristian Sylling, Tel.: 911 06 180

Voksne medlemmer som ønsker nøkkel kan kontakte Frances Lûtken, Tel.: 975 57 845.
Nøkkel koster kr 200, betales til kontonr 0532 39 04091
Husk det følger ansvar med å eie nøkkelen!

Ved å betale aktivitetsgebyret har du lest og akseptert reglene som er oppslått i kajakknaustet. De viktigste er:
- Det padles på eget ansvar.
- Bruk bare eget utstyr eller utstyr merket Sylling I.F.
- Av sikkerhetsgrunner padler vi langs land.
- Barn skal bruke vest, voksne dersom forholdene tilsier det.