Sunne og Aktive Liunger
Én times fysisk aktivitet hver dag i skoletiden ved Oddevall og Sylling skoler i Lier innføres som et treårig prøveprosjekt fra og med skoleåret 2013/2014. Aktivitetene styres av kroppsøvingslærere, og alle elever skal inkluderes. Av den daglige timen med fysisk aktivitet, skal minst 30 minutter være lærer-styrt og minst 15 minutter være av høy intensitet. Motivasjonsskapende arbeid og utvikling av grunnleggende ferdigheter innen fysisk aktivitet skal stå sentralt. Gjennom økt fysisk aktivitet i skolen vil det tilrettelegges for livslang bevegelsesglede.
Det er Lier kommune v/kommuneoverlegen som er prosjekteier. Buskerud Idrettskrets har prosjektledelse, og skolene og barnehagene står for utførelsen.

21 august ble prosjektet behørig lansert, med dagen avsatt til fysisk aktivitet for alle elever, i regi av skolens ildsjel og rektor Roar Bogerud ved Sylling skole i samarbeide med Oddevall skole, Merikroken, Valstadhaug og Dambråtan barnehager. Samme kveld fikk alle tilhørere anledning til å høre erfaringene fra Trudvang skole i Sogndal ved førsteamanuensis Geir Kåre Resland - et inspirerende foredrag!