Prosjekt 'Kunstgress'

Oppdatering oktober 2014:


Kunstgressgruppa vår har jobbet med søknad som skal inn til Lier Kommune.
I første omgang ønsket vi en full 11'bane på nåværende «Sylling Nye». Dette viste seg å bli vanskelig, grunnet friidrettsbanen som ligger rundt. Denne er bundet opp med tippemidler og kunne derfor ikke røres uten store økonomiske utfordringer. Hvis vi lot løpebanen ligge, så ville den fungere som sikkerhetssone til 11'banen, og i det lange løp bli ødelagt. Vi ønsker å beholde løpebanen vår – en av de veldig få i Lier Kommune.
Av den grunn så har vi nå kommet opp med en flott løsning på treningsfeltet. Her søker vi nå om å anlegge 9'bane. Dette er et satsningsområde i Norsk Fotball, og en veldig fremtidsrettet løsning. Vi får en stor arena til bruk for all idrett og også for skolen i sitt Fysak-prosjekt. I tillegg vil vi beholde kamparenaen vår med nåværende grassmatte.

Søknaden er nå mottatt av Lier Kommune og er klar for politisk behandling.Oppdatering mars 2014

Mandag 3. mars inviterte Kunstgress-gruppa to aktører til et møte i Sylling. Dette var Lier IL og SpaBra/Stoppen.
Disse to klubbene sitter på mye kunnskap og bred erfaring med bygging av kunstgressbaner. Tema var blant annet hvem skal være byggherre, undervarme eller ikke med tillegg av rutiner og erfaringer rundt søkeprosesser.
Alle de inviterte var helt klare på at dette SKAPER AKTIVITET OG ER EN KLAR FORDEL FOR JENTEFOTBALLEN!.

Vi benytter anledningen til å takke Øyvind Ustad fra Lier IL, Vivi Becker fra SpaBra og Kristian Åkermann fra Stoppen for at de tok seg tid til å dele sine erfaringer.

Oppdatering 27 januar 2014:

27. januar 2014 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Sylling IF. Her var det én sak på dagsorden. Det skulle vedtas om Sylling IF ønsker at det jobbes videre med prosjekt "Kunstgress i Sylling". De fremmøtte stemte alle for at prosjektgruppen skal jobbe videre med dette prosjektet.
Erfaringer med kunstgressbane andre steder er veldig positive. Det øker treningstilbudet for både barn, ungdom og voksne. Det gir mer fleksible treningstider, noe som igjen gjør at flere er i aktivitet. Treningsforholdene er alltid bra og kamparenaen er klar, også i regnvær.

Prosjektgruppen, som skal jobbe videre med planleggingen består av John Gunnar Swang, Roar Bogerud, Christer Beiermann, Fridtjof Myhrene, Sigurd Sylling og Narve Holmen.

På ekstraordinært årsmøte ble det bl.a. diskutert hvor det er mest fornuftig å legge banen, 7-er eller 11-er bane, med eller uten undervarme - dette er noen av de spørsmålene prosjektgruppen jobber videre med.Det er kommunikasjon mellom Stoppen og Lier som har bred erfaring med dette, og allerede mandag 3 mars skal prosjektgruppen ha et møte med Stoppen. Gruppa vil komme til å benytte seg av den erfaring disse to idrettslagene innehar.

Med hilsen Sylling IF