Informasjon om Allidretten

INFORMASJON Allidretten i Sylling startet i 1993, som undergruppe av Sylling IF. Det er i dag ca. 100 unger som er med på barneidrett i Sylling – fordelt på 6 grupper fra 3 til 10 år. Gruppene trener 1 time i uka. ORGANISERING

Allidretten har eget styre, bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Årsmøtet avholdes i februar, og behandler regnskap, fastsetter aktivitetskontingent, vedtar budsjett, trekker opp retningslinjer for allidrettens virksomhet og velger styre. Det avholdes omlag 6 styremøter og 2-3 trenermøter pr. år.

Aktivitetene avholdes i forbindelse med Sylling Skole/Syllinghallen og områdene rundt. Noen aktiviteter foregår også andre steder, varierende fra år til år.

Sesongen starter 1. uke i september og avsluttes ca. 10. mai m/Kanada Rundt. Hver gruppe organiserer jule- og sommeravslutninger for sine grupper (aking, bålbrenning, skogsturer, etc.).

Hver gruppe (årskull) består ca. 15-30 unger, avhengig av kullets størrelse. Antall trenere varierer med gruppestørrelsen for å få nødvendig trygghet og fleksibilitet, normalt er det 3-5 trenere pr. gruppe.

Gruppene lager egne aktivitetsplaner basert på en grovplan fra styret. Aktivitetene er allsidige og består av både inne- og uteaktiviteter, for de eldste gruppene rettes aktiviteten noe mer inn mot de særidrettene Sylling IF har.

Unger som går ut av 2. klasse får tilbud om å være med i aktivitetsserien i fotball – vår og høst. Unger som går ut av 3. klasse får tilbud om å være med i aktivitetsturnering i håndball før og etter jul.

Siste år i allidretten får man prøve seg i for eksempel klatring, judo, taekwondo, golf eller liknende.


TRENER / TRENERREKRUTTERING / KOMPETANSE

Ved påmelding hver høst har foreldre mulighet til å krysse av om de ønsker å være trener. I tillegg blir det brukt en del ”jungeltelegraf”-metodikk – hvem kjenner noen som kunne tenke seg å trene/leke.

Trenere får redusert aktivitetskontingent for sine barn, dette er betalingen for å være tilstede å ha det gøy med sine og andres barn en time i uken. Har man liten eller ingen erfaring, tilbys det en rekke kurs, bl.a. aktivitetslederkurs og ide-kurs for de som ønsker det.

Vi har sosiale tilstelninger for trenere og styret. Hvert år samles vi til julebord og sommeravslutning med flere aktive innslag (treninger etc.). Dette er med på å skape en god trivsel blant trenere og styret.

I slutten av august har vi en samling i Syllinghallen for å få nye ideer. Her har vi ofte med en instruktør fra Buskerud Idrettskrets eller en annen ressursperson som kan inspirere både trenere og styret

ØKONOMI

Allidretten har egen økonomi og Sylling IF følger NIFs bestemmelser vedr. barneidrett, derfor har vi i de siste årene fått ekstra tilskudd fra kommunen. I tillegg har vi fått midler fra Buskerud Idrettskrets til utdanning og utstyr.


Foreldreinformasjon Allidretten

Powered by: Bloc