Takk til våre sponsorer!

Vi ønsker å rette en stor takk til alle våre sponsorer – ikke bare fra Sylling IF, men også på vegne av vårt lokalsamfunn.

Den støtten vi mottar resulterer i et variert tilbud av aktiviteter som igjen gir skapende krefter, gode opplevelser og minner, både i, og utenfor, idretten.

Vi vil også takke de grunneiere som gjør det mulig å tilrettelegge for fysisk aktivitet, med skiløyper, friluftsarena i eks. Indianerskogen og mye mer.

I tillegg ønsker vi å takke alle de som utfører dungadsarbeide for idrettsforeningen - uten dere hadde det ikke vært mulig å opprettholde den kvaliteten vi ønsker å tilby alle som bor i bygda vår.


(i alfabetisk rekkefølge - link til hjemmesider der det er tilgjengelig)

Bonden Grønthandel AS
Brix og Berg AS
Bærgården
Choice & Change
Geir Lien AS
Horn Gartner AS
Inn på Tunet, Solberg Gård
Kjell Fuglerud Graveservice AS
Kontorland AS             
Lierposten AS
Lier Everk
NK Elektriske AS
Nordbohus Modum AS
Norske Salater DA
Olje og Energisenteret AS
Powercontrol AS
Steen & Lund AS
Tannlege Truls Moen AS
Vangen Mat, Spar Holdsfjorden
Villa Skaar AS
Wam Traktorservice
Xilhouette Holding AS
XL Bygg, Drammen Høvleri
Powered by: Bloc